Doorpakken! De sessies

Algemeen

Gebaseerd op 25+ jaar ondernemerschap en studie van beschikbare theorie en trainingen heeft Guido Thys een serie sessies ontwikkeld om ondernemers te helpen om van hun activiteiten een levensvatbaar bedrijf te maken. Daarbij leren ze zeer snel heel erg toegankelijke instrumenten in hun eigen praktijk toepassen. Zo gaan ze onder meer AAN in plaats van IN hun bedrijf werken, handelen vanuit een allesbepalende eindvisie, laserscherp gefocust sleutelen aan onderscheidende waarde voor een strak gedefinieerd type klanten en vakmanschap effectief combineren met management en ondernemerschap.

Het programma bestaat in principe uit een startsessie van een dag, optioneel gevolgd door vervolgsessies. Er zijn aanvankelijk 5 vervolgsessies gepland, waarvan er vier dieper ingaan op onderdelen die tijdens de startsessie aan bod zijn gekomen. in de vijfde sessie behandelen we marketingcommunicatie. Andere modules kunnen handelen over nog meer “technische” onderwerpen als, klantenwerving, klantontwikkeling en prijsbehoud.

Klik hier voor meer details:
  Introductiesessie
  Startsessie
  Wat wil ik?
  Wat wil de klant?
  Wat doen anderen niet?
  Wat kan ik?
  Hoe vertel ik het?

Voor de goede orde: ondersteunende vakgebieden zoals, financiën, personeel, logistiek, etc. worden aan desbetreffende specialisten overgelaten.

Volgende stap?

  • interesse om een cyclus voor uw relaties te organiseren? Meld het even per e-mail.
  • wil u zelf deelnemen? Meld mij per e-mail in welke provincie u werkt en ik meld u wanneer er in uw buurt een cyclus georganiseerd wordt.